Misioni yne:

Pergatitja edhe angazhimi i nje gjenerate te  te rinjve per t’u perfshire ne menyre konstruktive dhe nje fuqizim per nje te ardhme te qendrueshme ne sherbim te komunitetit nepermjet partneriteteve bashkepunuese, shkembimeve kulturore dhe edukuese, advokimit, vullnetarizmit dhe atmosferes te tolerances, vlerave, dhe mirekuptimit te perbashket.

 

Vizioni yne:

Nje organizate gjitheperfshirese qe mbeshtet nje angazhim te plote te te rinjve  ne jeten civile, sociale, ekonomike dhe kulturore ne komunitet.

 

Prioritete te punes sone:

Zhvillimi i aftesive personale dhe profesionale e te rinjve dhe integrimi social I tyre.

Gjitheperfshirje e të rinjve mbi problematikat sociale me te cilat hasen sot.

Integrimi dhe fuqizimi I të rinjve në botën e informacionit.

Nxitja për aktivitete krijuese dhe te vullnetarizimit ne nje atmosphere tolerance, shkembimit te vlerave dhe mirekuptimit.

Zhvillimi I programeve te partneritetit me organizata te tjera per qellime te perbashketa per perfshitjen konstruktive te te rinjve dhe aftesive  te lidershipit.

Ngritja e platformave per te perhapur ndryshim midis te rinjve, fuqizimi I nje te ardhme te qendrueshme drejt sherbimeve humanitare.

Shkembime edukuese dhe kulturore ndermjet te rinjve ne nivel rajonal dhe global.