Entries by admin

NJOFTIM: Proçedure prokurimi “Dreke dhe Refreshment per 30 persona”  

FORMULARI I OFERTËS Emri i Ofertuesit: Për: SOEK-IN (info@soekin.org) Adresa: Sheshi Gjorg Golemi, pranë dyqanit Telekom, Librazhd Nr. Llogarie: Alpha Bank, Nr. 902425123002748890 * * * Përshkrimi i projektit Kjo proçedure prokurimi hartohet në kuadër të zbatimit të projektit me titull “Krijimi i përfaqësisë së të rinjve në proceset e vendimarrjes së qeverisjes vendore”.  Ky […]

Sesion Informimi i Këshillit Bashkiak Rinor në Bashkinë Librazhd me temë: “Të njohim Bashkinë e Qytetit”

SOEK-IN zhvillon aktivitetin e rradhes “Sesion Informimi i Këshillit Bashkiak Rinor” në datat 14-15 Gusht 2019 në Bashkinë Librazhd me temë: “Të njohim Bashkinë e Qytetit” Njohja e të rinjve me strukturën e Bashkisë Librazhd dhe politikat e deritanishme në funksion të rinisë së qytetit . Këshilli Bashkiak, përbërja dhe kompetencat Njohja e të rinjve […]

Blerja e pajisjeve të zyrës- Mobilje

FORMULARI I OFERTËS Emri i Ofertuesit__________________   Për: SOEK-IN (info@soekin.org) Adresa: Sheshi Gjorg Golemi, pranë dyqanit Telekom, Librazhd Nr. Llogarie: Alpha Bank, Nr. 902425123002748890 * * * Përshkrimi i projektit Kjo proçedure prokurimi hartohet në kuadër të zbatimit të projektit me titull “Krijimi i përfaqësisë së të rinjve në proceset e vendimarrjes së qeverisjes vendore”.  […]

Trajnim “Refroma Territoriale”

U organizuar trajnimi i rradhës me tematikë “Reforma Territoriale” për të Rinjt përfaqësues të komuniteteve në territorin e Bashkisë Librazhd, ditën e mërkurë datë 31.07.2019 ora 09:30 – 16:00. Trajnimi u nda në katër pjesë. Në pjesën e parë u diskutua “Paraqitje e historikut të ndarjes administrative territoriale nëShqipëri në periudhën e demokracisë; Nevojat për një ndarje të re territoriale.”. Në pjesën e dytë “Paraqitje e ndarjes administrative; Ilustrimi kompetencave […]

Blerja e pajisjeve të zyrës- Mobilje

FORMULARI I OFERTËS Emri i Ofertuesit__________________ Për: SOEK-IN (info@soekin.org) Adresa: Sheshi Gjorg Golemi, pranë dyqanit Telekom, Librazhd Nr. Llogarie: Alpha Bank, Nr. 902425123002748890 * * * Përshkrimi i projektit Kjo proçedure prokurimi hartohet në kuadër të zbatimit të projektit me titull “Krijimi i përfaqësisë së të rinjve në proceset e vendimarrjes së qeverisjes vendore”.  Ky […]

Takimi Hapës i Projektit “Ngritja e përfaqësimit të të rinjve në proceset e vendimmarrjes së qeverisjes vendore”

Më 19 Korrik 2019, pranë Bashkisë Librazhd, u mbajt Takimi Hapës i Projektit “Ngritja e përfaqësimit të të rinjve në proceset e vendimmarrjes së qeverisjes vendore” i implementuar nga Shoqata Rinore SOEK- IN dhe e mbështetur nga RELOAD dhe Bashkimi Europian. Projekti synon fuqizimin e rolit të të rinjve nëpërmjet rritjes se ndikimit dhe pjesëmarrjes […]

NJOFTIM: Ekspert ( trajnues) Reforma Territorale, në kaudër të programit ReLOaD – Organizata Rinore “Soek-in”.

                       NJOFTIM                                   NE KUADER TE PROGRAMIT  ReLOaD Organizata  Rinore SOEK-in  kërkohet: Ekspert ( trajnues) Reforma Territorale Emri i projektit: “Krijimi i përfaqësisë së të rinjve në proceset e vendimarrjes së qeverisjes vendore”. […]

Thirrje për aplikim për të rinj aktivistë me synim përfshirjen  në Qeverisjen Vendor

Krijimi i përfaqësisë së të rinjve në proceset e vendimarrjes së qeverisjes vendore, mbi prioritetin:  Aktivizimi i Rinisë, Fuqizimi i rolit të rinjve  nepermjet rritjes se ndikimit dhe pjesëmarrjes se tyre në vendimarrjen lokale per politikat rinore dhe me gjere. Organizata Rinore SOEK-IN në bashkëpunim me Bashkinë Librazhd,Shqipëri, do të zbatojë projektin: “Krijimi i përfaqësisë […]

PROGRAMI RAJONAL PËR DEMOKRACINË VENDORE NË BALLKANIN PERËNDIMOR  (ReLOaD)

Programi Rajonal për Demokraci Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD) financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) në gjashtë vende të Ballkanit Perëndimor, përfshirë: Shqipërinë, Bosnjën dhe Hercegovinën, Kosovën1, ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë, Malin e Zi dhe Serbinë. Qëllimi i përgjithshëm i programit ReLOaD është që të fuqizojë […]