Entries by admin

Vizita ne Bashkine e Lezhes si nje model suksesi i bashkepunimit te Bordit Rinor Keshillimor, Qendres Lyonet dhe Bashkise

Organizata SOEK- IN se bashku me Bashkine Librazhd eshte duke zbatuar Programin Rajonal për Demokraci Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD) I cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP). Nje nga aktivitetet e parashikuara ne projekt eshte Vizita ne Bashkine e Lezhes si nje model suksesi i […]

SHPALLJE E OFERTËS FITUESE – Blerje Paisje Kompjuteri

Kjo procedure prokurimi u hartua në kuadër të zbatimit të projektit me titull “Krijimi i përfaqësisë së të rinjve në proceset e vendimarrjes së qeverisjes vendore”.  Ky projekt me partner në zbatim UNDP financohet nga Bashkimi Europian dhe Bashkia Librazhd. Synimi kryesor i këtij projekti është fuqizimi i rolit të rinjve nëpërmjet rritjes së ndikimit […]

NOFTIM për tender: “Blerje paisje kompiuter dhe printer”

  FORMULARI I OFERTËS Emri i Ofertuesit: Për: SOEK-IN (info@soekin.org) Adresa: SheshiGjorgGolemi,pranëdyqanit Telekom, Librazhd Nr. Llogarie: Alpha Bank, Nr. 902425123002748890 * * * Përshkrimi i projektit Kjo proçedure prokurimi hartohet në kuadër të zbatimit të projektit me titull “Krijimi i përfaqësisë së tërinjve në proceset e vendimarrjes së qeverisjes vendore”.  Ky projekt me partner në zbatim UNDP […]

Trajnim mbi “Te drejtat e Njeriut”

Trajnim mbi “Te drejtat e Njeriut” ilustrime me shembuj konkret ne veprim per te drejtat e njeriut, identifikimin e rezultateve te pritshme per planin e nderhyrjes se te rinjve per te drejtat e tyre ne Keshillin Bashkiak Rinor ne Bashki. #Reload

Soek-In zhvilloi sot trajnimin e radhes në tematikën “Leadership & Advocacy” ne ambientet e QKF.

Në vijim të aktiviteteve te projektit per Keshillin Rinor Bashkiak, Soek-In zhvilloi sot trajnimin e radhes në tematikën “Leadership & Advocacy” ne ambientet e QKF. Ky projekt zhvillohet në kuadër të Programit Rajonal për Demokraci Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD) që financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim […]

Anëtarët e Bordi Keshillimor Rinor Librazhd (BKRL) zhvilluan takime me perfaqesues te Bashkise ne kuader te projektit Reload

Bordi Keshillimor Rinor Librazhd (BKRL) eshte grupim vullnetar me perfaqesim te gjere te te rinjve qe kane vizion dhe duan te mundesojne ndryshime pozitive ne Bashkine e Librazhdit. Anetaret e Bordit diten e sotme zhvilluan takime me perfaqesues te Bashkise ne kuader te projektit Reload Objektivat e BKRL BKRL synon te krijoje nje mekanizem qe […]

Shpallja e fituesit për ekspertin trajnues në tematikën “Leadership &Advocacy”

Në vijim të shpalljes së thirrjes për përzgjedhjen e një ekspertinë tematikën “Leadership &Advocacy” u ngrit Komisioni përvlerësimin e aplikimeve të ardhura me email, brenda afatit, sidhe u shqyrtua dokumentacioni mbështetës për sejcilin aplikim. Duke pasur parasysh kriteret e vendosura, Komisioni nëunanimitet vendosi për përzgjedhjen e Z. Gjolek Mera sikandidatura e cila përmbush të gjitha […]

Sesion Trajnimi i Këshillit Bashkiak Rinor me temë “ Shkrim Projektesh” i zhvilluar në Qendrën Kulturore të Fëmijëve

Ditën e shtunë, datë 19 Tetor 2019, nga ora 09:30 deri ne 16:00, u organizua për të rinjtë e qytetit të Librazhdit, trajnimi mbi shkrimin e projekteve. Përpos të rinjve tëpërgjedhur të Këshillit Bashkiak Rinor, në trajnim ishin të pranishëm edhe përfaqësues të Bashkisë Librazhd. Trajnimi u nda në 4 module. Në modulin e pare […]