Entries by admin

Ftese per oferte ( Tabela orientuese)

             FTESË PËR OFERTË   Projekti: Shtigje të Gjelbërta për zhvillim të qëndrueshëm.   Lënda: Përgatitje dhe prodhim i 21 tabelave informacioni për shtigje ecje.     Përshkrimi i projektit:   Projekti “Shtigje të Gjelbërta për zhvillim të qëndrueshëm” zbatuar nga Shoqata Rinore SOEK-IN ,i cili financohet nga Bahkia Librazhd në kuadër të Programit Rajonal […]

Thirrje per oferte

                           FTESË PËR OFERTË   Projekti: Shtigje të Gjelbërta për zhvillim të qëndrueshëm. Lënda: Broshurë (harte me shtigjet turistike dhe informacione për secilin shteg)   Përshkrimi i projektit: FTESË PËR OFERTË   Projekti: Shtigje të Gjelbërta për zhvillim të qëndrueshëm.   Lënda: Broshurë […]

PROMOVIMI I PERFSHITJES SOCIALE TE TE RINJVE NEPERMEJT AKTIVITETEVE NDERGJEGJESUESE DHE VULLNETARE NE MBESHTETJE TE KOMUNITETIT

Qëllimi kryesor i projektit është:   Të promovojë përfshirjen sociale përmes aktiviteteve ndërgjegjësuese, vullnetarizmit dhe sesioneve praktike të trajnimit që synojnë integrimin në tregun e punës të 30 të rinjve për të kapërcyer implikimet sociale dhe ekonomike nga COVID-19   Objektivi specifik 1: Ndërgjegjësimi i komunitetit në tre njësi administrative për COVID-19.   Objektivi specifik […]

Të rinjtë, pjesë e Bordit rinor Këshillimor mbjellin fidanë në zonën e Hotolishtit

Të rinjtë, pjesë e Bordit rinor Këshillimor ju bashkuan nismëa së Bashkisë Librazhd për mbjelljen e fidaneve në vende të eroduara, kësaj here në zonën e Hotolishtit. Është e rëndësishme që te rinjtë të jenë pjesë e iniciativave për mjedisin dhe promotorë të fushatave të ndërgjegjesimit për mbrojtjen e tij. Falenderojmë Bashkinë dhe Drejtorine Pyjore […]

Të rinjtë e Bordit Rinor Bashkiak takimin me Kryetarin e Bashkisë Librazhd z. Kastriot Gurra mbi angazhimin e tyre gjatë këtyre muajve dhe nismat rinore në muajt në vijim

Në kuadër të Thirrjes publike për Organizatat e Shoqërisë Civile, shpallur nga 12 bashkitë partnere të Programit ReLOaD, e cila u realizua nga organizata SOEK-IN me mbështetjen e Reload për një periudhe 8 mujore Qershor 2019 –Janar 2020 në partneritet me Bashkinë Librazhd. Sot të rinjtë e Bordit Rinor Bashkiak zhvilluan takimin me Kryetarin e […]

Librazhd, përfundon projekti: “Krijimi i përfaqësisë së të rinjve në proceset e vendimarrjes së qeverisjes vendore”

Në mjediset e Qendrës Kulturore të Fëmijëvetë qytetit të Librazhdit u zhvillua aktiviteti përmbyllës i projektit te realizuar nga shoqata rinore SOEK –IN e titulluar “Krijimi i përfaqësisë së të rinjve në proceset e vendimarrjes së qeverisjes vendore”. Ky projekt u realizua nga organizata SOEK-IN me mbështetjen e Reload për një periudhe 8 mujore Qershor […]

Hartimin e politikave rinore nga Bordit Rinor keshillimor

Takimi i Bordit Rinor keshillimor ne diskutim mbi mekanizmat veprues ne hartimin e politikave rinore vepruese për pjesëmarrjen e të . Kjo përfshin zhvillimin e trajnimeve mbi pjesëmarrjen e të rinjve, mbajtja e tyre të informuar, ofrimin e mjeteve të komunikimit, mbështetjen e projekteve të tyre, njohjen dhe dhënien e një profil më të lartë […]

Vullnetarizmi i të rinjve të Soekin në Qëndrën Ditore të shtresave në nevojë të Bashkisë Librazhd

Të rinjtë e Soek-In dhe #BordiRinorKeshillimor organizuan sot nje dite vullnetarizmi duke sherbyer në Qendren Ditore te shtresave ne nevoje te Bashkise Librazhd. Te rinjte sherbyen vaktin e drekes qe pergatitet cdo dite per familjet dhe per te festuar me ta kishin sjelle panetone dhe pije per te shijuar atmosferen e festave. Faleminderit #BashkiaLibrazhd per mbeshtetjen ndaj iniciativave rinore. […]