Të rinjtë, pjesë e Bordit rinor Këshillimor mbjellin fidanë në zonën e Hotolishtit

Të rinjtë, pjesë e Bordit rinor Këshillimor ju bashkuan nismëa së Bashkisë Librazhd për mbjelljen e fidaneve në vende të eroduara, kësaj here në zonën e Hotolishtit.

Është e rëndësishme që te rinjtë të jenë pjesë e iniciativave për mjedisin dhe promotorë të fushatave të ndërgjegjesimit për mbrojtjen e tij.

Falenderojmë Bashkinë dhe Drejtorine Pyjore për angazhimin e të rinjve në këtë iniciative të tyre.

#BordiRinorKeshillimor #Soekin #BashkiaLibrazhd

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *