Zhvillohet trajnimi “Pergatitja e nje plani veprimi mbi pjesemarrjen e te rinjve ne vendimarrjen vendore”

Plani i veprimit:
•Cfare eshte nje plan veprimi?
•Pse eshte i nevojshem nje plan veprimi?
•Cilat jane elementet e nje plani veprimi?
•Monitorimi dhe vleresimi i nje plani veprimi,zhvillimi i objektivave,percaktimi i burimeve te nje plani ReLOaD SOEK-IN

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *