Hartimin e politikave rinore nga Bordit Rinor keshillimor

Takimi i Bordit Rinor keshillimor ne diskutim mbi mekanizmat veprues ne hartimin e politikave rinore vepruese për pjesëmarrjen e të . Kjo përfshin zhvillimin e trajnimeve mbi pjesëmarrjen e të rinjve, mbajtja e tyre të informuar, ofrimin e mjeteve të komunikimit, mbështetjen e projekteve të tyre, njohjen dhe dhënien e një profil më të lartë përkushtimit të të rinjve në kauzën e komunitetit dhe punën vullnetare te perbashket ne nivel vendor. #Reload #Bordirinorkeshillimor #Soekin #bashkialibrazhd

   

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *