Zhvillohet trajnimi “Pergatitja e nje plani veprimi mbi pjesemarrjen e te rinjve ne vendimarrjen vendore”

Plani i veprimit:
•Cfare eshte nje plan veprimi?
•Pse eshte i nevojshem nje plan veprimi?
•Cilat jane elementet e nje plani veprimi?
•Monitorimi dhe vleresimi i nje plani veprimi,zhvillimi i objektivave,percaktimi i burimeve te nje plani ReLOaD SOEK-IN

Hartimin e politikave rinore nga Bordit Rinor keshillimor

Takimi i Bordit Rinor keshillimor ne diskutim mbi mekanizmat veprues ne hartimin e politikave rinore vepruese për pjesëmarrjen e të . Kjo përfshin zhvillimin e trajnimeve mbi pjesëmarrjen e të rinjve, mbajtja e tyre të informuar, ofrimin e mjeteve të komunikimit, mbështetjen e projekteve të tyre, njohjen dhe dhënien e një profil më të lartë përkushtimit të të rinjve në kauzën e komunitetit dhe punën vullnetare te perbashket ne nivel vendor. #Reload #Bordirinorkeshillimor #Soekin #bashkialibrazhd