KONKURSI I IDEVE NOVATORE

Konkursi i ideve novatore të të Rinjve ka si qëllim të nxisë nxënësit, mësuesit, prindërit dhe komunitetin përreth shkollës të japin idetë dhe kontributet e tyre novatore lidhur me aktivitetet, inicitivat, politikat dhe strategjithe që mund të ndërmerren nga ana e shkollës për ta shndërruar atë në një qendër të vërtetë zhvillimi për komunitetin. Duke dashur të nxisë gjithëpërfshirjen e të rinjve dhe komunitetit në dhënien e ideve dhe kontributit të tyre në transformimin e shkollës në qendër komunitare konkursi synon mbledhjen e ideve novatore të të rinjve në një apo disa prej fushave të mëmposhtme:

1. Klubi i të Rinjve Sipërmarrës: 
Ide që promovojnë sipërmarrjen konkuruese dhe novatore

2. Klubi Inovacionit: 
Ide inovative që përmirësojnë jetën e përditshme

3. Klubi i Kreativitetit:
Ide që promovojnë qytetin nën moton “Qyteti Im” në forma dhe mjete kreative

4. Klubi Rinisë Aktive:
Ide që promovojnë aktivizimin rinor në sensibilizim publik, të drejtat e njeriut, kohezionit social, etj.

5. Klubi Sportit dhe Rekreacionit:
Ide që promovojnë qytetin miqësor përmes promovimit të një stili jetese të shëndetshëm.

6. Klubi i nxënësve Konkurrues: 
Ide dhe projekte konkurruese të nxënësve në kuadrin e lëndëve fizikë, matematikë, kimi, biologji, etj

 

Kriteret e pjesëmarrjes:

Çdo individ – nxënës, mësues, prind, anëtar i komunitetit në mënyrë individuale apo në grupe të organizuara mund të marrin pjesë në konkurs me anë të prezantimint të idesë sipas formularit të para-përcaktuar bashkangjitur kësaj thirrjeje.

Emri/Mbiemri *
Shkolla

Email *

Numri i kontaktit *

Facebook

Sa të interesuar jeni për rrjetet, aktivitetet dhe klubet rinore?

 Shumë i interesuar Pak i interesuar Aspak i interesuar

Në cilën nga tematikat e mëposhtme dëshironi të angazhoheni duke paraqitur një projekt ide?

 Të Rinjtë Sipërmarrës Inovatorët e Rinj Kreativiteti Rinia Aktive Rekreacion dhe Sport Nxënësit Konkurrues

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *