Kamping për të Rinjtë e Librazhdit

Qendra Rinore “SOEK-In” do te organizoje nje kamping me te rinjte e qendres. Ka ardhur koha qe te eksplorijme vendin tone. Te interesuarit te kontaktojne

Programi i Klubit te Artit (Pikture

• Perspektive , drite-hije
• Peizazh (akuarel)
• Natyre e qete (teknike e lire)
• Histori Arti
• Portret (teknike e lire)
• Memoria vizuale
• Kompozim 2D 3D

Mjetet e nevojshme per grupin e piktures:
Derrase vizatimi 45×60 ose 35x 55, lapsa te toneve te ndryshme 2B B HB H, Bojra uji, Penela akureli, ngjyra druri, polisterol, rapidograf, Leter akuareli, Leter 35x 50 (gjysem kartoni),vizore.

Ky grup do te filloje veprimtarine brenda dates 15 korrik.

DEBAT

Joerd Hysa do te jete ai qe do te merret me formulimin e temave per debatet, te gjithe ata qe duan te shprehin mendimin e tyre ne lidhje me temat apo dhe mbarevajtjen e aktivitetit te kontaktojne tek faqja.
Behuni pjese e debatit ….

KONKURSI I IDEVE NOVATORE

Konkursi i ideve novatore të të Rinjve ka si qëllim të nxisë nxënësit, mësuesit, prindërit dhe komunitetin përreth shkollës të japin idetë dhe kontributet e tyre novatore lidhur me aktivitetet, inicitivat, politikat dhe strategjithe që mund të ndërmerren nga ana e shkollës për ta shndërruar atë në një qendër të vërtetë zhvillimi për komunitetin. Duke dashur të nxisë gjithëpërfshirjen e të rinjve dhe komunitetit në dhënien e ideve dhe kontributit të tyre në transformimin e shkollës në qendër komunitare konkursi synon mbledhjen e ideve novatore të të rinjve në një apo disa prej fushave të mëmposhtme:

1. Klubi i të Rinjve Sipërmarrës: 
Ide që promovojnë sipërmarrjen konkuruese dhe novatore

2. Klubi Inovacionit: 
Ide inovative që përmirësojnë jetën e përditshme

3. Klubi i Kreativitetit:
Ide që promovojnë qytetin nën moton “Qyteti Im” në forma dhe mjete kreative

4. Klubi Rinisë Aktive:
Ide që promovojnë aktivizimin rinor në sensibilizim publik, të drejtat e njeriut, kohezionit social, etj.

5. Klubi Sportit dhe Rekreacionit:
Ide që promovojnë qytetin miqësor përmes promovimit të një stili jetese të shëndetshëm.

6. Klubi i nxënësve Konkurrues: 
Ide dhe projekte konkurruese të nxënësve në kuadrin e lëndëve fizikë, matematikë, kimi, biologji, etj

 

Kriteret e pjesëmarrjes:

Çdo individ – nxënës, mësues, prind, anëtar i komunitetit në mënyrë individuale apo në grupe të organizuara mund të marrin pjesë në konkurs me anë të prezantimint të idesë sipas formularit të para-përcaktuar bashkangjitur kësaj thirrjeje.

Emri/Mbiemri *
Shkolla

Email *

Numri i kontaktit *

Facebook

Sa të interesuar jeni për rrjetet, aktivitetet dhe klubet rinore?

 Shumë i interesuar Pak i interesuar Aspak i interesuar

Në cilën nga tematikat e mëposhtme dëshironi të angazhoheni duke paraqitur një projekt ide?

 Të Rinjtë Sipërmarrës Inovatorët e Rinj Kreativiteti Rinia Aktive Rekreacion dhe Sport Nxënësit Konkurrues