Qëndra Rinore “SOEK-In”

Vizioni

Një organizatë gjithëpërfshirëse që mbështet një angazhim të plotë të të rinjve në jetën civile, sociale, ekonomike.mjedisore dhe kulturore në komunitet.

Misioni

Përgatitja edhe angazhimi i një gjenerate të të rinjve për t’u përfshirë në mënyrë konstruktive dhe një fuqizim për një të ardhme të qëndrueshme në shërbim të komunitetit nëpërmjet partneriteteve bashkëpunuese, shkëmbimeve kulturore dhe edukuese, advokimit, vullnetarizmit dhe atmosferës të tolerancës, vlerave,mirëkuptimit të përbashkëtve dhe mbrojtjes mjedisit të përbashkët.

Qëndra Rinore “SOEK-In” që nga krijimi i saj viti 1998 e deri në ditët e sotme, ka implentuar projekte dhe realizuar një mori aktivitetesh në fusha të ndryshme si: edukim, social-kulturor dhe sport.

Qëndra Rinore “SOEK-In” në përbërje të saj ka edhe Klubet Rinore, si një mundësi për të Rinjtë e Librazhdit për tu aktivizuar, duke e gjetur veten e tyre në një nga klubet si ai i Profesioneve, Artit, Shkencës, Mjedisit, Kulturës dhe i Sportit.

Vullnetarizoni

Bëhuni një vullnetar i qëndrës rinore “SOEK-In”

Dhuroni

Kontriboni për kauzat e të rinjëve të qëndrës rinore “SOEK-In”

Përfshihuni

Bëhuni pjesë e aktiviteteve të qëndrës rinore “SOEK-In”

Të Rinjtë e qëndrës rinore “SOEK-In”, organizatorët e “Balkan Mun 2014 – in Albania”, e konferencës së frytshme të Modelit të OKB-së

Flash Mob – Të rinjtë e qëndrës rinore “SOEK-In” performojnë një koreografi kërcimi në qëndër të qytetit Librazhd. Ndihmuan edhe vullnetarët e Korpusit të Paqes.

Komedia “Pallati 176” performuar nga të rinjtë e qëndrës rinore SOEK-in, në kinoteatrin e qytetit Librazhd dhe Përrenjas